Feirefiz » Specials » Zelfstandig leven
Feirefiz: Kennis is er om gedeeld te worden.

Zelfstandig leven met beperking, ziekte en ouderdom

Zelfstandig leven met beperking, ziekte en ouderdom Een zelfstandig leven is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Dit besef komt voor veel mensen pas als zij zelf of hun omgeving te maken krijgen met ouderdom, een beperking of ziekte. Vaak is er een vorm van thuiszorg of mantelzorg nodig, en kunnen ook kleine aanpassingen of hulpmiddelen een groot verschil maken. Zelfstandigheid is erg belangrijk voor een actief leven, en ondersteunt het gevoel van eigenwaarde en vrijheid.

Een beperking is niet leeftijdsgebonden

Uiteindelijk krijgt iedereen er op een gegeven moment mee te maken: ouderdom en de gebreken die dit met zich meebrengt. Veel ouderen hebben de wens om lang zelfstandig te blijven wonen en ook door de overheid wordt dit gestimuleerd.

Lichamelijk gebrek komt niet altijd pas op oudere leeftijd om de hoek zetten. Sommige mensen worden geboren met een lichamelijke beperking. Anderen krijgen gedurende hun leven een aandoening of ziekte, of zijn betrokken bij een ongeval. Ook deze mensen willen vaak zo goed als het gaat zelfstandig wonen.

Zelfstandig leven en eigen regie is mogelijk

Zelfstandig leven met lichamelijke beperkingen door ouderdom, handicap of ziekte is niet altijd gemakkelijk en vergt aanpassing en doorzettingsvermogen. Toch is dit vaak wel degelijk mogelijk. De onderstaande artikelen bevatten praktische informatie over zaken als hulpmiddelen en thuiszorg. Daarbij gaat het over meerdere aspecten van het zelfstandig leven: wonen, inkomen, vervoer, huishouden en zorg.
Wat betekent ADL?

Wat betekent ADL?

Binnen de zorg is ADL een vaakgehoorde term. Het is een afkorting voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. De term wordt vaak gebruikt om aan te geven wat iemand wel en niet kan. Hieronder vallen…
Wajong 2015-2018: Word ik herkeurd?

Wajong 2015-2018: Word ik herkeurd?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet Wajong en de Wet Werk en Bijstand. Mensen die al vóór 2015 een Wajong-uitkering hebben blijven…
Hulpmiddelen in de keuken

Hulpmiddelen in de keuken

Koken is voor veel mensen een ontspannende hobby. Voor ouderen of mensen met een beperking kan koken echter tegelijkertijd een inspannende klus zijn. Dit terwijl zelf kunnen koken de mogelijkheden tot…
Ouder worden: Levensloopbestendig wonen

Ouder worden: Levensloopbestendig wonen

De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. In veel gevallen willen ouderen dat zelf ook graag. Vaak is er de wens om in de eigen, vertrouwde omgeving te blijven, maar soms is dit niet een…
Driewielfietsen voor volwassenen

Driewielfietsen voor volwassenen

Iedereen kent driewielers voor kinderen, die worden gebruikt totdat het kind over kan stappen op een tweewieler. Er bestaan echter ook driewielfietsen voor volwassenen, die - meestal door een beperkin…
Veranderingen in de thuiszorg 2015: In gesprek over uw zorg

Veranderingen in de thuiszorg 2015: In gesprek over uw zorg

In 2015 verandert er veel rond de thuiszorg in Nederland. Waar voorheen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, vanuit het Rijk) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, vanuit de gemeent…
Gepubliceerd door Feirefiz op 07-04-2015, laatst gewijzigd op 30-08-2015. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!